Mit faglige cv

Mit faglige CV,

som i høj grad er præget af de senskader jeg har fået af overgrebene:

MANGE jobskift

1968-19701Freelancemedarbejder ved Danmarks radio, tilknyttet ungdomsprogrammet Studie-X.


1970-1971: Forpraktikant i Børnehaven Vesterled, Amager.


1971-1973: Kontormedhjælper i Socialstyrelsen.


1973-1975: Medarbejder ved alternativt, privat etableret, afvænningsprojekt for narkomaner med hjemsted i Christiania, i samarbejde med overlæge Svend Heinild og socialrådgiver Tine Bryhl.


1975-1977: Assistent ved Københavns Amts Ungdomscenter - Boinstitution for narkomaner, senere bo institution for unge med blandingsmisbrug, adfærdsproblemer, samt kriminelle unge.


1977-1979: Pædagogisk medhjælper i henholdsvis Børnehaven Bryggen og Botanisk haves Vuggestue.


1979-1984: Studerende ved Frøbelseminariet, afbrudt af 2 gange 1 års orlov.


1979-1980: Deltidsansat som hjemmehjælper, Københavns Kommune Amagerbro afdeling.


1980-1982: Vikar i hus V, Vangedehuse, afdeling for sprogløse psykotiske unge. \ 1981-1984: Elev hos grafikeren Chrystohp Lezniach. Har her lært kunstgrafikerens arbejdsmetode, samt omfattende fotografiske metoder.


1983-1984: Fuldtidsstuderende.


1984-1986: Assistent på Centralinstitutionen Næstved. Arbejdede har med sprogløse psykotiske voksne.


1986-1987: Hjemmegående far.


1987-1989: Stedfortrceder v/Esbjerg Kommunes Vuggestue, Bådsmandsvænget.


1987-1989: Handelsskolen Esbjerg - Merkonomstudiet, personaleadministration.


1989-1990: Selvstændig fotograf, samt timelærer på AOF daghøjskole Darumvej, Esbjerg.


1990-1991: Vikararbejde på daginstitutioner i Esbjerg, timelærer på Vestjysk daghøjskole, samt lærer på fagforeningskurser for dagpengemodtagere.


1991-1992: Initiativtager og kursusleder for samarbejdsprojekt mellem dagpengemodtagere og Vestjysk Musikkonservatorium. Ved dette projekt opførtes en opera. Min opgave var at stå for produktion af kulisser, lys, plakater m.m. i samarbejde med en gruppe langtidsledige.


1992-1993: Projektleder v/Center for langtidsledige, Tønder, som modtog vanskeligt stillede kontanthjælpsmodtagere - dvs. fortrinsvis behandlingskrævende unge.


1993-1994: Plejefamilie for ung kriminel. Arbejdede samtidig med § 66-ansøgning til Tønder kommune samt modernisering af den gamle skole i Sølsted.


1994-1996: Etablering og ledelse af den selvejende døgninstitution Sølsted Dekoration, som modtog unge kriminelle narkomaner.


1996 – 1998: Arbejder som medhjælper for graver/kirketjener ved Ubjerg og Hostrup kirker.


1996-2001: Spiller musik sammen med min daværende kone ved fester, receptioner o.l.


1998-1999 Vikariat ved Visby Skoles SFO


1996-2000:Er scenograf og Iysdesigner på en lang række forestillinger på Musikhuset i Esbjerg, Esbjerg teater, landsdelsteatre m.m.


2001-2003:Dramalærer på Tinglev Produktionshøjskole.


2002-2003:Dramalærer ved Tinglev kommune. Igangsætter for Tinglev Ungdomsteater. Formålet var at igangsætte et "selvkørende" ungdomsteater. Gruppen fortsætter pt. Med 25 medlemmer og laver 4 forestillinger om året.


2003-2004: Assistent ved aktivitetshuset i Hobro,


2001~2015: Holder en række foredrag om alkoholisme og incest.


2004 – 2014: Pædagog i Aarhus kommune:


•2004 – 2007: væresteds medarbejder i Center for Særligt Socialt Udsatte (en indsats primært for stof og alkoholmodtagere).


•2007 – 2011: I Center Basen (en indsats for stof og alkoholmisbrugere samt personer med andre psykosociale vanskeligheder)


•2011 – 2014: I Center For Dagområdt (samme indsats som ovenstående)


•2014 – nu: Udviklingsmedarbejder, speciallærer, recovery underviser og recovery screener i Center For Dagområdet.


2009: Diplomuddannelse som rehabiliteringsinstruktør (En uddannelse som kvalificerer til at uddanne professionelt personale i at arbejde recoveryorienteret).


2012: THE GLOBAL LEADERSHIP INSTITUTE PROGRAM ON IMPLEMENTING RECOVERY ORIENTET SERVICES på Boston University for Psychiatric  Rehabilitation.


2014: Diplomuddannelse som recovery-screener.