FOREDRAGSERFARING

Afholdte foredrag og oplæg siden 2002:

2002: Om at arbejde med de skader jeg fik efter seksuelle overgreb i barndommen – Tinglev medborgerhus.


2003: Om sammenhæng imellem seksuelle overgreb i barndommen og senere udvikling af misbrug – Tinglev medborgerhus.


2004: Om sammenhængen imellem stof/alkoholmisbrug og seksuelle overgreb i barndommen – på behandlingscenter Himmerland.


2005: Mit liv som ædru – behandlingscenter Helios.


2006: Om alkoholmisbrug og alkoholbehandling – for mennesker som arbejdede med beskæftigelsesrettede tiltag i Viborg amt.


2007: Om alkoholmisbrug og alkoholbehandling – for mennesker som arbejdede med beskæftigelsesrettede tiltag i Viborg amt.


2007: Om sammenhængen imellem stof/alkoholmisbrug og seksuelle overgreb i barndommen – på behandlingscenter Himmerland.


2008: Om mit liv som ædru – indskrevne, pårørende og personale på Sydgården.


2009: Om mit liv som ædru – indskrevne, pårørende og personale på Sydgården.


2010: Om recoveryorienteret rehabilitering med eksempler fra min egen proces – socialpsykiatrien Frederikshavn.


2011: Om recoveryorienteret rehabilitering – socialpsykiatrien Lemvig.


2011: Om recoveryorienteret rehabilitering – socialpsykiatrien i Randers samt interesserede.


2012: Om implementering af recoveryorienteret rehabilitering på WORLD ASSOCIATION FOR PSYCHOSOCIAL REHABILITATION (WAPR) internationale kongres i Milano.


2013: Om arbejdet med brugerinddragelse i socialpsykiatrien på EUROPEAN NETWORK FOR MENTAL HEALTH SERVICE EVALUATIONs internationale kongres i Verona.


2013: Om Recoveryorienteret Rehabilitering i misbrugsperspektiv – Misbrugsvejlederuddannelsen i Kolding.


2014: Om Recoveryorienteret Rehabilitering – Frivillige i SIND.


2014: Om den terapeutiske proces igennem de skader seksuelle overgreb i barndommen giver – Kolding pædagogseminarium.


2014: Om Recoveryorienteret Rehabilitering i misbrugsperspektiv – Misbrugsvejlederuddannelsen i Kolding.


2014: Om udvikling af brugerinddragelse i recoveryorienteret praksis på REFOCUS ON RECOVERYs internationale konference på Kings College i London.


2014: Om at være udsat for seksuelle overgreb i barndommen – SPOR Aarhus.


2014: Om Recoveryorienteret Rehabilitering – Frivillige i SIND


2014: Om BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS - sammen med Sven Claudy (min terapeut) på Koldig seminaruem for studerende og lærere.


2014: Om at være udsat for seksuelle overgreb i barndommen – SPOR København.


2014: Om sammenhæng imellem seksuelle overgreb i barndommen, stof- og alkoholmisbrug og psykiatriske diagnoser - Center For Bostøtte i eget hjem Vest, Aarhus kommune.


2015: Om Recoveryorienteret Rehabiliterings anvendelse og betydning for frivillige – Frivillige i SIND.


2015: Om at anvende erfaringerne med at komme igennem svære kriser som værdiskabende element i erhvervsmæssig sammenhæng – Center for Aktiv Beskeftigelses Indsats (CABI) s nytårskur.


2015: Om Recoveryorienteret Rehabiliterings anvendelse og betydning for frivillige – Frivillige i SIND.


2015: Om sammenhæng imellem seksuelle overgreb i barndommen, stof- og alkoholmisbrug og psykiatriske diagnoser - Center For Bostøtte i eget hjem Nord, Aarhus kommune.


2015: Om professionelles berøringsangst overfor mennesker som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. - Cross Cultural Dialog Meating (tværfaglig, international konference for brugere og professionelle om senskader efter seksuelle overgreb i barndommen).


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – personale i socialpsykiatri og misbrugsområdet i Varde kommune.


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – medborgerhuset i Viborg, for interesserede.


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – for personale på hjemløseområdet i Randers kommune.


2015: Om sammenhængen imellem incest og udvikling af stof/alkoholmisbrug, set i et recoveryorienteret perspektiv – personale på misbrugscenteret i Randers Kommune.


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – For bostøtter i Favrskov kommune.


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – Christine Centeret i Aarhus.


2015: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen – Sundhedscenteret Viborg.


2015: Om sammenhæængen imellem senskeder efter seksuelle overgreb i barndommen og alkohol/stofmisbrug - personale og ansatte på behandlingsinstitutionen opbygningsgrunden.


2016: Om senskader efter seksuelle overgreb i barndommen - for personale på behandlingsinstitutionen Valdemarhus.


2016: Om BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS - for stemmehørere og ansatte i psykiatrien i region Midt og tilhørende kommuner.


2016: Om senskader efter seksuelle overgreb i barndommen - for sagsbehandlere i Viborg kommune.


2016: Om senskader efter seksuelle overgreb i barndommen - for medarbejdere i social og familie teamet i Aalborg kommune.


2016: Om BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS - sammen med Sven Claudy (min terapeut) på Koldig seminaruem for studerende og lærere.


2016: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen - Aalborg bibliotek.


2016: Om BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS - sammen med Sven Claudy (min terapeut) på Koldig seminaruem for studerende og lærere.


2016: Åbningstalen på synlighedsdagen i Aalborg.


2016: Livsfortælling ved folketingshøring om senskader efter seksuelle overgreb i barndommen. Landstingssalen.


2016: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen - Aalborg sportshøjskole for elever.


2016: Om BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS - sammen med Sven Claudy (min terapeut) - SINDETS DAG i Randers med offentlig adgang.


2016: Om mænd som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen - på Nørgårds højskole i Bjerringbro for elever og højskoleforening.


2017: Om dobbeltdiagnoser - Kirkens korshær i Vejle, for Sind, Kirkens korshær, Peernetværk danmark og kommunale medarbejdere.


2017:  Om peer-støtte og Recovery for fitvillige i projekt makkerskab i Blå Kors.


2017: Om Recovery for frivillige i Sind Kolding