Foredrag

Jeg holder foredrag og oplæg i en række forskellige sammenhænge.

Da jeg både er fagperson og har mine egne erfaringer med, at komme mig efter de skader som de seksuelle overgreb i min barndom har forårsaget, har jeg god mulighed for at tilpasse mine foredrag efter det publikum jeg møder. Eksempler herpå under billederne:


Afsæt i min bog:


•Hvad kunne have hjulpet til et bedre liv tidligere?


•Konsekvenser af overgrebene i det voksne liv.


•Vejen til, og arbejdet med, et bedre liv


Sammenhængen imellem alkohol/stofmisbrug og seksuelle overgreb i barndommen:


•Hvordan begynder stof/alkohol-misbruget


•Vejen til erkendelse af at alkohol/stof-misbruget er et problem


•Den svære vej til stof og alkohol afholdenhed

•De følelser, erindringer og tanker som melder sig når rusen er væk


•Håndtering af de svære følelser og erindringer


Hvad kan andre mennesker lære af mennesker som har været igennem svære kriser:


•Den svære selverkendelse


•Nye værdier og nye perspektiver


•Veje til glæde


•At fastholde ændringerne


Overgreb i barndommen og sindslidelse


•Om at høre stemmer


•At overlade bedømmelserne til andre


•At turde tro egne oplevelser


•Hvem definerer om mit liv er godt?


Jeg holder også foredrag sammen med psykoterapeut Sven Claudi. Sven og jeg har arbejdet sammen om at afbøde de skader jeg fik i min barndom  lige fra jeg erkendte overgrebene og gør det stadig. I dette foredrag giver vi et detaljeret indblik i samarbejdet imellem terapeut og klient set fra begges vinkler.

Alle foredragene henvender sig til grupper op til 80 personer, og alle foredragene søger at inddrage publikum i det omfang der er stemning for det.


Mit erfaringsgrundlag for at holde foredrag kan du se i menupunktet FOREDRAGSERFARING


Henvendelse vedr. foredrag: Se menupunktet KONTAKT